Impressum

Bergwiesenglück

 

Contact

Adres

Bergwiesenglück Betriebsgesellschaft mbH
Directeur: DI Thomas Schönauer

Neder 400
A-6553 See

Kvk-nummer FN 455518 f
LG Innsbruck

Telefoon: +43 (0) 5441 / 200 77
Mail info@bergwiesenglueck(dot)at

Contactpersoon:
Thomas Schönauer
Gediplomeerd ingenieur & architect

Afbeeldingen:
Roland Mühlanger (www.muehlanger.at)

Jan Hanser (www.mood.at)

Fotolia.de:© New Africa, © Alexander Lupin, © mmphoto, © Robert Kneschke, © luckybusiness, © magdal3na, © drubig-photo, © schepniy, © VRD, © Tobias, © Anibal Trejo, © Lukas Gojda, © Yuri Slyunkov

Tourismusverband Paznaun – Ischgl

Bergbahnen See GesmbH

Shutterstock, Inc.

Tourismusverband Paznaun

 

Bergwiesenglück is onderdeel van
de Invite Group GmbH,
een groep van exploitatie-
maatschappijen in de hotelbranche.

 

Impressum

Disclaimer

1. Inhoud van de website

De auteur is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Materiële- of ideële-schadeclaims tegen de auteur die voortvloeien uit gebruik of niet-gebruik van de beschikbare informatie of uit gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn uitgesloten, tenzij er aan de zijde van de auteur aantoonbaar sprake is van opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van pagina's of de hele website zonder aparte aankondiging te wijzigen, aan te vullen of te wissen of om te publicatie ervan tijdelijk of definitief stop te zetten.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("hyperlinks") die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, is er in het geval van illegale inhoud uitsluitend sprake van aansprakelijkheid wanneer de auteur kennis heeft van de betreffende inhoud en het voor hem technisch en met redelijke inspanningen mogelijk is om het gebruik ervan te verhinderen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment dat de link werd geplaatst geen illegale inhoud te zien was op de pagina's waarnaar werd gelinkt. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurssituatie van pagina's waarnaar links of koppelingen zijn aangebracht. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op gelinkte/gekoppelde pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze bepaling geldt voor alle links en verwijzingen die binnen de eigen website zijn geplaatst en voor invoer van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die door de auteur zijn opgezet. Bij illegale, foutieve of onvolledige inhoud, en in het bijzonder bij schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk waarnaar werd verwezen, en niet degene die slechts via links verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteurs- en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om bij alle gebruikte afbeeldingen, geluiden, video's en teksten rekening te houden met de auteursrechten, om zelf geproduceerde afbeeldingen, geluiden, video's en teksten te gebruiken, of om te werken met licentievrije afbeeldingen, geluiden, video's en teksten. Op alle handels- en productmerken die binnen de website worden genoemd en eventueel door derden zijn beschermd, zijn zonder uitzondering de bepalingen in het betreffende merkenrecht van toepassing, evenals de eigendomsrechten van de betreffende eigenaar. Het feit dat een bepaald handelsmerk wordt genoemd, betekent niet dat het niet door derden is beschermd! Het auteursrecht voor gepubliceerde objecten die de auteur zelf heeft geproduceerd, ligt uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, geluiden, video's en teksten in andere digitale of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy

Wanneer er op de website de mogelijkheid is om persoons- of bedrijfsgegevens in te vullen (e-mailadressen, namen of postadressen), worden deze gegevens door de gebruiker uitdrukkelijk op vrijwillige basis verstrekt. Het is echter – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook mogelijk om de aangeboden diensten te gebruiken en te betalen zonder dergelijke gegevens te verstrekken, dan wel door geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem op te geven. Het is voor derden niet toegestaan om de contactgegevens die in het impressum of in vergelijkbare documenten worden gepubliceerd, zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen, te gebruiken voor het verzenden van informatie die niet uitdrukkelijk is opgevraagd. Bij schendingen van dit verbod zijn juridische stappen tegen de verzenders van zogeheten spammails uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze disclaimer

Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website die naar deze pagina heeft verwezen. Wanneer onderdelen of afzonderlijke formuleringen in deze tekst niet, niet meer of niet volledig in lijn zijn met de huidige rechtssituatie, wordt de inhoud en de geldigheid van de overige delen van het document hier niet door aangetast.

6. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform opgezet voor het online beslechten van geschillen buiten de rechtbank om. Dit platform is te vinden via www.ec.europa.eu/consumers/odr. Ons e-mailadres vindt u in ons impressum. Wij zijn verplicht noch bereid om deel te nemen aan de procedure voor geschillenbeslechting.