Privacy

Bergwiesenglück

We zijn blij met uw bezoek aan onze homepage en willen u bedanken voor uw interesse in ons bedrijf. De omgang met klanten en geïnteresseerden draait voor ons om vertrouwen. Wij hechten veel waarde aan het vertrouwen dat wij krijgen, en voor ons brengt dat de verplichting met zich mee dat we zorgvuldig omgaan met uw gegevens en dat we deze beschermen tegen misbruik.

Om te zorgen dat u zich veilig en prettig voelt bij het bezoek aan onze website, nemen we de bescherming van uw persoonsgegevens en de vertrouwelijke behandeling daarvan zeer serieus. Daarom werken we conform de geldende wettelijke voorschriften om persoonsgegevens te beschermen en de bescherming van gegevens te garanderen. Met deze informatie over privacy willen we duidelijk maken wanneer we welke gegevens bewaren en hoe we die gebruiken. Dat doen we uiteraard conform de geldende wetgeving.

Hotel Bergwiesenglück heeft zich in het bijzonder georiënteerd op de Oostenrijkse gegevensbeschermingswet DSG.

 

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

U kunt onze websites in principe bezoeken zonder aan ons te laten weten wie u bent. Onze websites slaan automatisch informatie op van algemene aard. Dit zijn onder meer het soort webbrowser, het gebruikte besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de website waar u vandaan komt, de websites die u bij ons bezoekt en de duur van het bezoek. Dit is uitsluitend informatie die niet aan u als persoon gekoppeld kunnen worden. We analyseren deze gegevens alleen voor statistische doeleinden en in anonieme vorm.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw rekening-, paspoort- of telefoonnummer of uw e-mailadres. We verzamelen, verwerken of gebruiken uw persoonsgegevens alleen als u deze vrijwillig aan ons ter beschikking stelt en het bovendien wettelijk toegestaan is of als u hier toestemming voor heeft gegeven. Dat is meestal het geval wanneer u online met ons een overeenkomst sluit (een reservering maakt) of een vraag aan ons stelt (een aanvraag voor een boeking naar ons stuurt of een e-mail naar ons stuurt).

Bij reserveringen via onze website werken we met het SSL-versleutelingsprotocol. Deze overdracht wordt gebruikt voor een veilige gegevensoverdracht, conform de huidige stand van de kennis. Wanneer u bij ons solliciteert, gebruiken we de persoonsgegevens die u met uw sollicitatie meestuurt alleen om uw sollicitatie in behandeling te nemen. Onze Hotel Bergwiesenglück-nieuwsbrief verschijnt meerdere keren per jaar; wanneer u zich hiervoor aanmeldt, gebruiken we uw gegevens om deze nieuwsbrief naar u toe te sturen.

 

Gebruik en verstrekking van verzamelde gegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt, alleen voor de vermelde of overeengekomen doeleinden. Dat zijn doorgaans het uitvoeren van de overeenkomst die we met u hebben gesloten, het beantwoorden van uw vraag en het verstrekken van informatie over onze actuele aanbiedingen. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, worden doorgaans alleen gegevens verzameld die we nodig hebben om die diensten te verlenen. Wanneer we u verzoeken om aanvullende gegevens, is deze informatie vrijwillig. We verwerken persoonsgegevens alleen om de opgevraagde dienst te verlenen en om rechtmatige eigen zakelijke belangen te behartigen.

 

Worden persoonsgegevens verstrekt aan derden?

Uw gegevens worden alleen voor advies, advertenties en marktonderzoek verwerkt en gebruikt wanneer u hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. Uw gegevens worden niet verkocht, verhuurd of op andere wijze ter beschikking gesteld aan derden. Persoonsgegevens worden alleen aan overheidsinstanties verstrekt wanneer dit wettelijk verplicht is.

Om onze service verder te verbeteren, verstrekken we uw gegevens aan bedrijven die bij Hotel Bergwiesenglück zijn aangesloten.

 

Inhoud van de website

Op alle inhoud op de website is het auteursrecht en het merkenrecht van toepassing. De inhoud mag niet gebruikt worden voor eigen doeleinden. Het overnemen van inhoud van deze website is niet toegestaan.
Deze website bevat links naar andere websites. Hotel Bergwiesenglück is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de exploitatie van websites van derden.
Bij belemmeringen of overige problemen in verband met websites van derden (links) willen we u vragen om rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende derde partij.

 

Gebruik van cookies

Op verschillende pagina's worden cookies gebruikt om het gebruik van onze website en de communicatie eenvoudiger te maken en om onze website beter te kunnen aanpassen op uw wensen. Een cookie is een klein tekstbestand dat de website opslaat op uw harde schijf. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. U kunt het gebruik van cookies altijd uitschakelen via uw browserinstellingen.

 

Gebruik van Google Analytics, Google Convers Tracking en Google Remarketing

Deze website gebruikt Google Analytics, Google Convers Tracking en Google Remarketing. Dit zijn diensten van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").
Google gebruikt "cookies", dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die via Google analyses mogelijk maken van uw gebruik van onze website. De informatie die de cookie produceert over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google neemt de gegevensbeschermingsbepalingen in de "US Safe Harbor"-overeenkomst in acht en is geregistreerd bij het "Safe Harbor"-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapportages voor ons samen te stellen over de websiteactiviteiten, en om verdere diensten aan ons te verlenen omtrent website- en internetgebruik. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies voor het plaatsen van advertenties op onze website, op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker.
Google kan deze informatie ook verstrekken aan derden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browserinstellingen hierop aan te passen; we willen u er wel op wijzen dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met de verwerking van de gegevens die Google over u verzamelt, op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven genoemde doeleinde.

Toestemming voor het verzamelen en bewaren van gegevens in de toekomst kan te allen tijde worden ingetrokken. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen door de pagina voor het uitschakelen van Google-advertenties te openen. Ook kunnen gebruikers het gebruik van cookies door derden deactiveren via de deactivatiepagina van Network Advertising.

 

Google-advertenties uitschakelen

Zie www.google.com/privacy_ads.html of de deactivatiepagina van Network Advertising (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp).

 

Gebruik van Facebook Social Plugins

Onze website gebruikt Social Plugins ("Plugins") van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, United States ("Facebook"). De Plugins zijn gemarkeerd met een Facebooklogo of met de toevoeging "Facebook Social Plugin". Wanneer u een website met een dergelijke Plugin opent op onze website, zet uw browser een directe verbinding op met de servers van Facebook. De inhoud van de Plugin wordt door Facebook rechtstreeks verzonden naar uw browser en door de browser opgenomen op de website. Via deze Plugin krijgt Facebook de informatie dat u de betreffende pagina op onze website heeft opgevraagd. Wanneer u bij Facebook bent ingelogd, kan Facebook dit bezoek koppelen aan uw Facebookaccount. Bij interactie met de Plugins, bijvoorbeeld wanneer u op de "Vind ik leuk"-knop klikt of een reactie plaatst, wordt deze informatie rechtstreeks door uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. In de gegevensbeschermingsbepalingen van Facebook vindt u verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van uw gegevens door Facebook en de rechten en instelmogelijkheden die u heeft om uw privacy te beschermen. Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Facebook.

 

Gebruik van +1-interfaces en Google +1-knoppen

Onze website gebruikt de "+1″-interface van het sociale netwerk Google Plus, dat wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google"). Deze knop is te herkennen aan het teken "+1″ op een witte of gekleurde achtergrond.
Wanneer u een website met een dergelijke interface opent op onze website, zet uw browser een directe verbinding op met de servers van Google. De inhoud van de "+1″-interface wordt door Google rechtstreeks verzonden naar uw browser en door de browser opgenomen op de website. Wij hebben daarom geen invloed op de (hoeveelheid) gegevens die Google via deze interface verzamelt. Volgens Google worden er geen persoonsgegevens verzameld als u niet op de interface klikt. Dergelijke gegevens, waaronder het IP-adres, worden alleen verzameld en verwerkt bij leden die zijn ingelogd.

In de "+1″-gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u verdere informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling, de verdere verwerking en het verdere gebruik van uw gegevens door Google en de rechten en instelmogelijkheden die u heeft om uw privacy te beschermen. Zie hiervoor http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html en de veelgestelde vragen (http://bit.ly/r3Qmer). 
Als u Google Plus-lid bent en niet wilt dat Google via onze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan de gegevens die bij Google zijn opgeslagen, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen bij Google Plus.

 

Beveiliging

Om te zorgen dat de gegevens die wij over u in beheer hebben worden beschermd tegen opzettelijke of onopzettelijke manipulatie, verlies, verstoring of toegang door onbevoegden, worden er veiligheidsmaatregelen genomen. Deze worden continu verder verbeterd op basis van de nieuwste technologische ontwikkelingen. De toegang tot deze gegevens is alleen mogelijk voor een beperkt aantal bevoegde personen die zich hebben verplicht tot zeer nauwgezette gegevensbescherming en die zich bezighouden met het technische, administratieve of redactionele beheer van gegevens.

 

Toestemmingsverklaring van de gebruiker

Door deze website en de inhoud ervan te gebruiken gaat u ermee akkoord dat wij de persoonsgegevens die u vrijwillig aan ons heeft verstrekt bewaren, verwerken en gebruiken conform deze privacyverklaring.

 

Recht op informatie

U heeft een onbeperkt recht op kosteloze informatie over de gegevens die wij over u bewaren, plus het recht op wissing of blokkering van niet-toegestane gegevens en het recht op rectificatie van onjuiste gegevens. Op verzoek delen we u ook graag schriftelijk mee of we persoonsgegevens over u bewaren en welke dit zijn. Voor zover mogelijk zullen we gepaste maatregelen nemen om gegevens over u die wij beheren zo snel mogelijk bij te werken of te corrigeren. Wij verzoeken u in dit geval om contact op te nemen met het hotelmanagement.

 

Toegangsgegevens/serverlogfiles

De aanbieder (dan wel diens webruimteprovider) verzamelt gegevens over elk bezoek aan de website (zogeheten serverlogfiles). Deze toegangsgegevens bestaan uit de naam van de opgevraagde webpagina, het bestand, de datum en het tijdstip van het bezoek, de overgedragen hoeveelheid gegevens, een melding over het succesvol opvragen van de pagina, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de Referrer URL (de pagina die voorafgaand aan het betreffende bezoek werd bezocht), het IP-adres en de provider die het verzoek doet.

De aanbieder gebruikt deze protocolgegevens alleen voor statistische analyses met betrekking tot het gebruik, de veiligheid en de optimalisatie van de website. De aanbieder behoudt zich echter het recht voor om de protocolgegevens naderhand te controleren wanneer er op grond van concrete aanknopingspunten een gegronde reden is om aan te nemen dat er sprake is van onrechtmatig gebruik.

 

Gebruik van scriptbibliotheken (Google Webfonts)

Om onze website in alle browsers correct en aantrekkelijk te kunnen weergeven, gebruiken we op deze website scriptbibliotheken en lettertypebibliotheken zoals Google Webfonts (https://www.google.com/webfonts/). Google Webfonts worden in de cache van uw browser geladen om te voorkomen dat ze meerdere keren ingeladen moeten worden. Wanneer de browser geen ondersteuning biedt voor Google Webfonts of het gebruik ervan tegenhoudt, wordt de website met een standaardlettertype weergegeven.

Door scriptbibliotheken of lettertypebibliotheken aan te roepen, wordt er automatisch verbinding gemaakt met de beheerder van de bibliotheek. Daarbij is het theoretisch mogelijk dat de beheerders van deze bibliotheken gegevens verzamelen – maar op dit moment is ook onduidelijk of dit gebeurt en voor welk doeleinde.

Het privacybeleid van bibliotheekbeheerder Google vindt u hier: https://www.google.com/policies/privacy/

 

Gebruik van Google Maps

Deze website gebruikt de Google Maps API om geografische informatie op een grafische manier weer te geven. Bij het gebruik van Google Maps verzamelt, verwerkt en gebruikt Google ook gegevens over het gebruik van de kaartenfuncties door bezoekers. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Google-privacybepalingen. Hier kunt u in het privacycentrum ook uw persoonlijke privacyinstellingen aanpassen.

Uitvoerige instructies voor het beheer van uw eigen gegevens met betrekking tot Google-producten vindt u hier.

 

Gebruik van Matomo

Deze website werkt met Matomo (voorheen Piwik), open source-software voor een statistische analyse van bezoeken. Matomo gebruikt zogeheten cookies, dus tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die analyses mogelijk maken van uw gebruik van onze website.

De informatie die via de cookie worden verzameld over uw gebruik van de website worden opgeslagen op een server in Duitsland.

Het IP-adres wordt meteen na het verwerken en voor het bewaren geanonimiseerd. U heeft de mogelijkheid om uw browserinstellingen zodanig aan te passen dat de installatie van cookies wordt verhinderd. We wijzen u erop dat u daarbij mogelijk niet meer alle functies van deze website kunt gebruiken.